top of page

Suyun Fiziksel Limitleri

1930’lu yıllardan bu yana motor soğutucuları ve paslanma önleyicileri etilen glikol ve su karışımına dayandılar. Bu gibi karışımlar motor performansını kısıtlayan ve güvenilirliği etkileyen fiziksel ve kimyasal sınırlara sahiptirler. EVANS Susuz Radyatör sıvıları motor soğutma ve motor koruma teknolojilerinde ileriye atılan büyük bir adımı temsil ediyorlar. 

Bir motor soğutma sistemi içinde en sıcak yüzeyler yanma odasına bitişik olanlardır, özellikle silindir gömlekleri ve silindir kapağı. EVANS bu alanlarda Glikol-Su karışımının düzenli olarak Verimli Kabarcıklı Kaynama (Şekil 1’deki B) ve Verimsiz Kritik Isı Değişikliğini ayıran termal sınırı geçtiğini kanıtlamıştır. 

Verimsiz Kritik Isı değişikliği, Kabarcıklı Kaynamadan Ayrılma durumu ile eş anlamlıdır. Bir motor soğutma sisteminde Kabarcıklı Kaynamadan Ayrılma oluştuğunda, motor sıcak noktalarına bitişik bir buhar balonları tabakası oluşur (Şekil 1’deki A). Buna aynı zamanda Film Kaynama da denir. Buhar, suyun ısı iletkenliğine kıyasla 1/30’undan daha az gidermesinden dolayı yerel metal sıcaklıkları hızla aşırı ısınır. Bu bir aşırı ısınma kısır döngüsüne yol açar. 

Bu aşırı ısınma ve fazla termal zorlanma aşağıdakiler de dâhil olmak üzere birtakım problemlere yol açar;

 

  • Silindir başlığı ve gömleklerinde deformasyon, 

  • Karbüratörlü motorlarda ön-ateşleme (motor vuruntusu), 

  • Yakıt enjeksiyonlu motorlarda azalmış yanma verimliliği ve ateşleme sorunları,

  • Gömlekte düşük ısı transferi sebebi ile etrafındaki erezyondan kaynaklan oyuklaşmaya, 

  • Su pompası içinde giriş ve çıkıştaki ısı farklılıkları sebebi ile gerçekleşen basınç düşmelerinin neden olduğu kavitasyona

  • Çalışırken Köpürme ve motor durdurulduğunda aşırı kaynamadan ötürü taşma 

  • Hortumlarda ve Radyatörde yırtılmalara, patlamalara dolayısıyla sıvı kaybına

 

   Caterpiller: “Aşırı ısınma, motorlarda ciddi arızalarının %50’sinden fazlasının sorumlusudur” demektedir.

bottom of page